Bakanlığımız merkez teşkilatı emrinde boş bulunan 15 adet AB Uzman Yardımcısı  kadrosuna giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.
 
        /kurumlar/kofcaz.gov.tr/HABER_BELGELER/2018/sinavAB.pdf