2018 Yılı İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme
                                        Tesisleri Başvuru duyurusu ekte yer almaktadır.
 
                EK:  ​/kurumlar/kofcaz.gov.tr/HABER_BELGELER/2018/Duyuru_kamp.pdf