2017 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "21. Tüketici Ödülleri" ilanı  Gümrük ve Ticaret
 
Bakanlığı'nın http://www.gtb.gov.tr  web sitesinde yayınlamıştır.