Bu yıl 9 uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
 
        29-30 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek olup ve ayrıntılı bilgilerine
 
        http://www.evf.gov.tr/  internet adresinden ulaşılabilmektedir.  Bilgilerinize sunulur.