İlçemiz Ahmetler Köyünde geleneksel olarak düzenlenen Gül Baba'yı anma etkinlikleri bu yıl 28 Haziran Perşembe günü kutlanmıştır. İlçe Kaymakamı Ahmet GÜNERİ'nin de katıldığı etkinlikte civar köylerden ve ilimizden de yoğun bir katılım olmuştur.
      Gül Baba; XV. (15.) yüzyıl sonlarıyla XVI. (16.) yüzyıl başlarında yaşamış şair bir Bektaşi dervişidir.  Doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adı Cafer'dir. Evliya Çelebi'ye göre Merzifonlu, yeni belgelere göre Isparta ili  Uluborlu ilçesinin İlegüp köyündendir. 1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine Budin'e gönderilmiş bir tekke kurmuş Bektaşi hoşgörüsü ile kısa zamanda Buda (Budin) halkının sevgilisi haline gelmiştir. 1541 yılında 1 Eylül günü Budin savaşında şehit düşmüştür. 2 Eylül 1541 yılında Şeyhulislam Ebusuud Efendi'nin kaldırdığı cenaze namazına Kanuni Sultan Süleyman'da katılmış Budapeşte'de bugün türbesinin bulunduğu yere gömülmüştür. Türbenin bulunduğu tepeye ''Gül Tepe - Rozsadomp'' adı verilmiş yanına Gül Baba Bektaşi Tekkesi yaptırılmıştır. Bu tekke 1686 yılında yıkılmıştır.
       Gül Baba'nın sekizgen türbesi 1543 - 1546 yılları arasında Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış bir süre kilise olarak kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz 'in 1867 yılındaki ziyaretinden sonra 1885 te türbeye dönüştürülerek mimar Lajos GRİL tarafından restore edilmiştir. 2. Dünya savaşında ağır hasara uğrayan türbe 1693 yılında eski durumuna getirilmiştir. 1997 yılında Türk - Macar Hükümetlerinin işbirliği ile  Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nce ilk yapıldığı güzellikte restarasyonu tamamlanmıştır.  Misali mahyasıyla şiirler yazan Gül Baba'nın Miftah'ül Gayb ve Güldeste adlı yazma eserleri bulunmaktadır.
        Danimarkalı Andersen ve Macar besteci J. Hüszka, Gül Baba'dan ilham alarak edebiyat ve müzik eserleri yazmışlardır. Türkler kadar Macarlar tarafından da ziyaret edilen türbe Orta Avrupa'da fonksiyonunu yitirmeden türbe olarak kalan önemli bir Türk eseridir.