İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin (İHEB) 70. yılı Münasebeti ile Birleşmiş
 
Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenmesi öngörülen etkinliklerle ilgili olarak
 
hazırlanan broşür ektedir.  Kamuoyuna duyurulur.
 
                                                                                   /kurumlar/kofcaz.gov.tr/afis/insanHaklariEvrenselBildirisi.pdf