Boş bulunan Kaymakam Adaylığı kadroları için 02 Eylül 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacak olup,
sınava ilişkin gerekli bilgilerin bulunduğu ilandan bir adet ekte gönderilmiş,
ayrıca www.icisleri.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
 
 
Ek/kurumlar/kofcaz.gov.tr/HABER_BELGELER/2018/Kaymaklik%20Aday%20Sinav%20%C4%B0lani.pdf