Kocayazı Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı - 100 m3 İlave Biriktirme Deposu Yapımı - Paratoner Takılması işi 02/10/2018 Salı günü saat 16:00 da Kofçaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda aşağıda belirtilen ihale şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Halkımıza ilanen duyrulur.
 
 
/kurumlar/kofcaz.gov.tr/DUYURU-BELGELER/KOCAYAZI%20K%C3%96Y%C3%9C%20%C4%B0%C3%87MESUYU.doc