Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İle Ek ve Değişiklikleri
çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere
30 adet sözleşmeli "Avukat" pozisyonlarına personel alımına ilişkin duyuru ektedir.